Õppekava «Edasijõudnutele»

Õppekava nimetus:   RAAMATUPIDAMINE EDASIJÕUDNUTELE

Tööalane koolitus

Õppe eesmärk ja alus:  Majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste täiendamine. Õppekava koostamisel on peamiselt lähtutud raamatupidajate kutsestandardites Raamatupidaja VI ja Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest.

Õppeaja kestus:  20 akadeemilist tundi. Õppeaasta jooksul viiakse läbi mitut kursust erinevate õpilasrühmadega. Õppetegevus toimub septembrist kuni maikuuni k.a.

Õpingute alustamise tingimused:  raamatupidaja vähemalt alghariduse olemasolu

Õppekeel:   vene keel

Õppekava maht ja sisu:

Õppeaine Auditoorne töö

(1 ak.t = 45 min)

Õppejõud
hommikune grupp õhtune grupp
Finantsarvestus 7 7 Jelena Ivanova, vandeaudiitor
Maksuarvestus 9 9
Juhtimisarvestus 4 4
Kokku ak.tundi: 20 20

Õppekorralduse alused: kuulajaid registreeritakse kursustele sooviavalduse alusel. Õppijaid arvatakse koolituselt välja isikliku sooviavalduse põhjal või õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel, või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

Õppemaksu suuruse kehtestab koolituse pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust. Õppemaksu suurus määratletakse õpilasele väljastatud arves. Õppemaksust kedagi ei vabastata ning õppetoetusi ei anta. Õppemaksust soodustuse kuni 10% võivad saada ainult ühest firmast mitu õppijaid ning ELAI klubi liikmed.

Õpingute lõpetamise nõuded: kursused loetakse lõpetatuks, kui on läbitud õppekavas esitatud teemad ning sooritatud kõik õppejõu poolt väljastatud testid ja ülesanded. Õppekavas osalejad saavad lõpetamisel ELAI Koolitus MTÜ tunnistuse.

Omandatavad teadmised: pärast õppekava läbimist õpilane peab olema suuteline tegelema igapäevase raamatupidamise tööga, eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamise ja koostamisega, planeerimise ja juhtimisega ning finantstegevuse analüüsimisega.

Õpperuumid: loengud toimuvad aadressil Tulika 15/17 – 240 asuvas klassis, mis on varustatud kõiki õppeprotsessiks vajalike seadmete ja vahenditega.