Õppekava «Raamatupidamise algkursus»

Õppekava nimetus:   RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Tööalane koolitus

Õppe eesmärk ja alus:  Majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste omandamine ning täiendamine. Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidamise kutse valdkonnas kehtivatest kutsestandardi „Raamatupidaja, tase 5“ kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest. Õppekava loengud on ka abiks neile, kes soovib ettevalmistuda raamatupidaja kutse kvalifikatsioonieksamite sooritamiseks.

Õppeaja kestus: 60 akadeemilist tundi. Õppeaasta jooksul viiakse läbi mitut kursust erinevate õpilasrühmadega. Õppetegevus toimub septembrist kuni maikuuni k.a.

Õpingute alustamise tingimused:   vähemalt keskharidus

Õppekeel:   vene keel

Õppekava maht ja sisu:

Õppeaine

Auditoorne töö

(1 ak.t = 45 min)

Õppejõud

laupäevane grupp
hommikune grupp
õhtune grupp
Arvestuse alused 6 6 6 Anzela Kaverina, kutseline raamatupidaja

Jelena Ivanova, vandeaudiitor

Raamatupidamisarvestus 12 12 12
Maksundus 6 6 6
Juhtimisarvestus 5 5 5
Finantsaruandluse koostamine ja analüüs 5 5 5
Tööõigus ja palgaarvestus

Iseseisev töö:

6

20

6

20

6

20

Kokku ak.tundi: 60 60
60

Õppekorralduse alused: kuulajaid registreeritakse kursustele sooviavalduse alusel. Õppijaid arvatakse koolituselt välja isikliku sooviavalduse põhjal või määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

Õppemaksu suuruse kehtestab koolituse pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust. Õppemaksu suurus määratletakse õpilasele väljastatud arves. Õppemaksust kedagi ei vabastata ning õppetoetusi ei anta. Õppemaksust soodustuse kuni 10% võivad saada ainult ühest firmast või perekonnast tulevad kaks ja enam õppijaid.

Õpingute lõpetamise nõuded: kursused loetakse lõpetatuks, kui on läbitud õppekavas esitatud teemad ning sooritatud kõik õppejõu poolt väljastatud testid ja ülesanded. Õppekavas osalejad saavad lõpetamisel ELAI Koolitus MTÜ tunnistuse.

Omandatavad teadmised: pärast õppekava läbimist õpilane peab olema suuteline mõistma ja tundma finantsarvestuse olemust ja aluseid majandusarvestuse keskkonnas, tundma raamatupidamise reguleeritavaid juhendeid ja standarte, oskama korraldada raamatupidamisprotsesse ning teostama erinevaid raamatupidamiskandeid, koostama põhiaruandeid.

Õpperuumid: loengud toimuvad aadressil Tulika 15/17 – 240 asuvas klassis, mis on varustatud kõiki õppeprotsessiks vajalike seadmete ja vahenditega.